Καθοδηγητής επιχειρήσεων (business coach)

Ο καθοδηγητής επιχειρήσεων (business coach) και ο ρόλος του στις επιχειρήσεις

dmcc dubai free trade zone company
Ο καθοδηγητής επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση με την αντικειμενική του άποψη και την «εξωτερική» του προσέγγιση, και μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης.
dubai bank account
Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και επιχειρηματική πείρα, ο έμπειρος καθοδηγητής επιχειρήσεων μπορεί να διορθώσει λάθη και παραλείψεις, και να εστιάσει στις δραστηριότητες της επιχείρησης που αποφέρουν κέρδος σε αυτή.
tax optimization
Έχοντας την απαραίτητη επιχειρηματική πείρα και ακαδημαϊκή κατάρτιση, και γνωρίζοντας στη πράξη πως δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ο καθοδηγητής επιχειρήσεων συμβάλει στη πρόοδο και ευημερία της επιχείρησης.
targets
Ο καθοδηγητής επιχειρήσεων αφαιρεί την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες που διακατέχουν την επιχείρηση και μπορεί πολύ πιο εύκολα να προχωρήσει στη εφαρμογή των πρακτικών και εφαρμόσιμων στόχων που θα τεθούν για την επιβίωση της.
Στις πλείστες των περιπτώσεων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο καθοδηγητής επιχειρήσεων αντικαθιστά την ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου και προσοντούχου μόνιμου προσωπικού.
expert services dubai registered agents
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός έμπειρου καθοδηγητή επιχειρήσεων δεν περιορίζονται μόνο στην χρηματοοικονομική, οργανωτική και συμβουλευτική καθοδήγηση αλλά και στη εφαρμογή «έξυπνων ενεργειών» για να αυξηθεί η κερδοφορία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ποιοι Είμαστε

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 26 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Επαγγελματικών Διαμεσολαβήσεων, Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

ecan consultants
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της ecan consultants χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και δέσμευση, για μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση με σκοπό την «προκαταρκτική» αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας!

Επικοινωνήστε με ένα από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της ecan consultants

Συμπληρώστε τη φόρμα